توجه کنید آدرس فروشگاه ما www.kalasra.ir  خواهد بود

هیچ گونه درگاه پرداخت وجه آنلاین مرتبط با فروشگاه کالاسرا نداریم

و تمامی پرداخت ها بصورت کارت به کارت و دریافت اصل رسید خواهد بود

جهت ثبت سفارش در واتساپ ما در ارتباط باشید